Điểm báo tuần 21

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật trong tuần từ ngày 15 đến ngày 21/5/2023.

Báo Sơn La