Điểm báo tuần 21

Điểm những tin tức sự kiện nổi bật đăng trên Báo Sơn La tuần qua từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2024.

Báo Sơn La