Điểm báo tuần 12

Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm những tin tức sự kiện nổi bật trong tuần qua từ ngày 13 đến ngày 19/3/2023.

Báo Sơn La