Tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương đã triển khai các đề án hỗ trợ nhiều cơ sở công nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và quảng bá sản phẩm.

Tiếp sức cho các cơ sở công nghiệp nông thôn

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!