Thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

Sau 3 năm triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 56 xã hoàn thành tiêu chí số 15 về y tế.

Thực hiện tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới

Tác giả: Báo Sơn La

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!