Xã Vân Hồ - gần gũi thân thiện qua bộ phận một cửa

Ngày 04 tháng 06 năm 2018

Bộ phận “một cửa” xã Vân Hồ (Vân Hồ) thành lập và đi vào hoạt động từ giữa năm 2014, đã tạo thuận lợi cho công dân trên địa bàn đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực.


 

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại bộ phận một cửa xã Vân Hồ.

 

Sau khi trụ sở làm việc được tu sửa, UBND xã Vân Hồ đã dành căn phòng rộng hơn 60 m2 để là nơi làm việc của bộ phận “một cửa”, với mục đích tạo thuận lợi nhất cho người dân đến liên hệ công việc. Ông Ngô Văn Dự, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Quy định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 1/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, UBND xã Vân Hồ đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong đó, quy định rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian hẹn trả kết quả. Đồng thời, chỉ đạo bộ phận “một cửa” xây dựng lịch tiếp công dân hàng tuần vào ngày thứ 2 và thứ 5, ghi rõ chức danh lãnh đạo UBND xã và cán bộ trực để tiếp công dân.


Hiện nay, bộ phận một cửa của xã thực hiện tiếp nhận 8 lĩnh vực hành chính công và giải quyết 43 thủ tục hành chính cho công dân. Tất cả các thủ tục đều được niêm yết công khai tại phòng làm việc của bộ phận một cửa, giúp người dân thuận tiện khi đến liên hệ và tìm hiểu những lĩnh vực quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu của người dân đến liên hệ công việc tại bộ phận một cửa, UBND xã đã tổ chức nhiều đợt tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức tại bộ phận. Mặt khác, triển khai thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch bằng phần mềm quản lý, nhờ vậy, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân khi đi đăng ký hộ khẩu, hộ tịch. Trong hoạt động, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phụ trách các lĩnh vực thường xuyên rà soát, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công việc để có ý kiến, kiến nghị, đề xuất với cơ quan chuyên môn cấp trên điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.


Ông Bàn Thanh Bình, cán bộ công tác tại bộ phận “một cửa” xã Vân Hồ chia sẻ: Địa bàn rộng, dân số đông nên khối lượng công việc khá nhiều, có ngày chúng tôi đã tiếp trên 200 lượt công dân đến liên hệ công việc, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực tư pháp và đất đai. Tuy nhiên, đa số các thủ tục hành chính của người dân đều được giải quyết ngay trong ngày. Song, cũng còn gặp một số khó khăn trong công việc, đó là người dân trong xã hầu như không giữ hoặc đã làm mất giấy tờ gốc. Do đó, phải mất nhiều thời gian để tiến hành các bước khi chứng thực nhằm đảm bảo khách quan, chính xác cho người dân. Ngoài ra, cán bộ phải vừa thực hiện công việc, vừa hướng dẫn cho bà con các bước đăng ký, giải quyết thủ tục.


Tại bộ phận một cửa, chúng tôi gặp anh Sồng A Ba, bản Bó Nhàng 2, đang chờ giải quyết đăng ký giấy khai sinh cho con và làm lại đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Anh Ba nói: Lần nào đến đây liên hệ công việc tôi cũng được cán bộ tận tình hướng dẫn đăng ký, giải quyết nhanh chóng; phí và lệ phí được thực hiện đúng với bảng niêm yết.


Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện; nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ tại bộ phận “một cửa” đã và đang được xã Vân Hồ thực hiện, giúp người dân trong xã và các đơn vị, doanh nghiệp đến giao dịch thuận lợi. Trong thời gian tới, xã Vân Hồ tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ phận “một cửa”, cử cán bộ đảm nhiệm công việc tại bộ phận đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.


Tìm kiếm theo ngày