Thuận Châu: Tập trung làm đường GTNT theo Nghị quyết 77

Ngày 10 tháng 08 năm 2018

Huyện Thuận Châu đang tập trung triển khai xây dựng đường GTNT theo Nghị quyết 77/2018/NQ-HĐND ngày 13/4/2018 của HĐND tỉnh.


 

Đổ bê tông đường liên bản tại xã Phổng Lái (Thuận Châu).

Ảnh: N.T

 

Theo đó, từ đầu năm đến nay, huyện đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chuẩn bị công tác thi công 3 tuyến đường thuộc nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với tổng chiều dài hơn 3.117 m đường bê tông xi măng, tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ 570 triệu đồng (trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 4 tỷ 991 triệu đồng; nhân dân đóng góp hơn 578 triệu đồng).


Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo tạm dừng triển khai xây mới các công trình đường GTNT theo Nghị quyết 115 (nay thay bằng Nghị quyết số 77) của HĐND tỉnh; tập trung bố trí kinh phí để trả nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành; cân đối bố trí nguồn kinh phí thanh toán cho các đơn vị cung ứng xi măng, sau khi bố trí được kinh phí, UBND huyện sẽ chỉ đạo Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện tiếp tục cung ứng xi măng để xây dựng, hoàn thiện các công trình giao thông nông thôn đã được phê duyệt.

Tìm kiếm theo ngày