Phiên họp thứ 89, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp thứ 89, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh; Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 


Phiên họp thứ 89, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.


Phiên họp đã nghe báo cáo của các ban HĐND tỉnh đối với các nội dung do UBND tỉnh trình về: Đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp; phân bổ kinh phí thực hiện công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La; phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện các dự án cấp bách phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng năm 2019; phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2019; cho ý kiến vào đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn thiện các tờ trình. Thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn 20 tỷ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho dự án khắc phục hậu quả mưa lũ đường giao thông từ trung tâm xã Chiềng Xuân đến bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ. Đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các nội dung trước khi ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của cơ sở hoạt động sự nghiệp. Đối với tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đến năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La, HĐND tỉnh thống nhất chưa trình Kỳ họp thứ mười một do chưa đủ điều kiện.

Tìm kiếm theo ngày