Huy Bắc nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 09 tháng 05 năm 2019

Huy Bắc là một trong hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của huyện Phù Yên. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, đến nay, xã Huy Bắc đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.BCĐ xây dựng NTM xã Huy Bắc rà soát việc vay vốn sửa chữa, làm nhà ở tại bản Dèm Hạ 1.


Xác định phát triển kinh tế chính là “chìa khóa” để giải bài toán thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, tạo động lực để thực hiện tốt các tiêu chí còn lại, xã Huy Bắc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, doanh nghiệp mở các lớp đào tạo nghề, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thực hiện chính sách theo Nghị quyết 30a, xã đã triển khai hỗ trợ 3.295 cây ăn quả, 85 con lợn giống, 9.280 con cá giống, 11 con bò giống sinh sản cho các đối tượng hộ nghèo. Các đoàn thể chính trị xã hội của xã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn vay ưu đãi để mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Bằng nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương, cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng.


Kinh tế phát triển, người dân trong xã có điều kiện đóng góp công sức, tiền của tu sửa và làm mới các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt... Theo thống kê của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Huy Bắc, từ năm 2016 đến nay, cùng với hỗ trợ từ ngân sách 2,9 tỷ đồng, xã đã huy động nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng xây dựng 37 tuyến đường bê tông nội bản, liên bản với tổng chiều dài hơn 1,2 km; xây dựng và tu sửa một số công trình lớp học, nhà văn hóa bản...


Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%. 14/17 bản có nhà văn hóa khang trang và các tiện nghi phục vụ hoạt động văn hóa thể thao của nhân dân. 98% số hộ được dùng điện lưới quốc gia và được xem truyền hình, 90% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, điều kiện sống của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.


Đồng chí Bạc Cầm Đoàn, Bí thư đảng ủy xã cho biết: Thời gian tới, ngoài việc duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, xã Huy Bắc tiếp tục có giải pháp phù hợp để hoàn thành 5 tiêu chí còn lại, gồm: Tiêu chí trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật. Cụ thể, đối với 3 bản Suối Làng, Dèm, Nà Phái chưa có nhà văn hóa, xã tiếp tục huy động nguồn vốn và xác định vị trí xây dựng công trình, để giải phóng mặt bằng chuẩn bị cho việc thi công, trước khi thực hiện xong đề án sáp nhập các bản trên địa bàn xã. Đối với 20 hộ nhà tạm, dột nát, xã tiếp tục phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà, khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tăng thu nhập, có điều kiện chỉnh trang nhà ở. Đối với tiêu chí môi trường, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân xây dựng các tuyến đường tự quản, tổ chức dọn dẹp, thu gom, phân loại rác thải, xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách xa nhà ở, xây dựng hầm khí sinh học biogas đảm bảo vệ sinh môi trường.


Với hướng đi phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, xã Huy Bắc tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí còn lại, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn mới.


Tìm kiếm theo ngày