Hơn 7.400 lao động được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 06 tháng 10 năm 2021

Sau 5 ngày triển khai chính sách, 7.416 người lao động đã được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với tổng kinh phí hơn 20,5 tỷ đồng.

Lao động ở Quảng Nam nhận tiền hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng (Ảnh: Thanh Dũng).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc triển khai Nghị quyết số 116/Nghị quyết-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã có kết quả khả quan. 

Sau 5 ngày triển khai, ngành bảo hiểm xã hội đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 12 tháng (từ 1/10/21 đến 30/9/22) đối với 381.925 doanh nghiệp. Con số này tương ứng khoảng gần 10,5 triệu người lao động, với tổng số tiền hơn 7.653 tỷ đồng.

Đồng thời, đã có 7.416 người lao động được chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp trên cả nước đánh giá cao gói hỗ trợ kịp thời, đầy tính nhân văn của Quốc hội và Chính phủ đúng thời điểm doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Đặc biệt, gói hỗ trợ này được đơn giản tối đa về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện. Nhờ có hệ thống dữ liệu tập trung, cơ quan Bảo hiểm xã hội các cấp đã trực tiếp xử lý các thủ tục và hoàn tất việc giảm đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho từng doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng không gặp khó khăn về thủ tục khi tiếp cận gói hỗ trợ 38 nghìn tỷ đồng này của Quốc hội, Chính phủ. Số tiền giảm đóng đến đúng lúc khó khăn đã giúp doanh nghiệp có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, tiếp tục chuỗi cung ứng lao động, qua đó thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp có kinh phí 38 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, dành khoảng 30 nghìn tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ bằng tiền cho người lao động. Khoảng hơn 12,8 triệu lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được thụ hưởng chính sách này.

Nghị quyết cũng quy định giảm mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, khoảng 386 nghìn người sử dụng lao động sẽ được giảm đóng với số tiền hơn 8.000 tỷ đồng.

Tìm kiếm theo ngày