Hội thi cán bộ, đảng viên huyện Vân Hồ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày (13 và 14/9), huyện Vân Hồ đã tổ chức Hội thi “Cán bộ, đảng viên huyện Vân Hồ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.Phần thi năng khiếu tại Hội thi.


Tham gia hội thi có 23 đội với trên 120 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc 23 chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Các đội thi trải qua 3 phần thi, gồm: Thi kiến thức, thi thuyết trình và thi năng khiếu. Phần thi kiến thức được thể hiện dưới dạng bốc thăm câu hỏi có nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phần thi thuyết trình, các đội lựa chọn và cử đại diện trình bày quan điểm, nhận thức của đội mình về một nội dung tâm đắc nhất trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc cụ thể hóa những nội dung cơ bản tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị mình; phần thi năng khiếu các đội thi lựa chọn hình thức thể hiện như nhạc cụ dân tộc, hát, múa, kể chuyện, diễn xuất... nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân.

Tìm kiếm theo ngày