Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em

Ngày 06 tháng 08 năm 2018

Ngày 6/8, Ủy ban quốc gia về trẻ em đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tưởng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sơn La.


Dự Hội nghị tại điểm cầu Sơn La, có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và thành phố.


Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo tóm tắt công tác bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ở nước ta, trung bình mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết; riêng 5 tháng đầu năm 2018, toàn quốc phát hiện 682 vụ xâm hại trẻ em. Đáng chú ý, có trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục bởi người thân trong gia đình.


Đại diện các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tình hình xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, tăng cường trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.... Một số địa phương đã thảo luận các nội dung: Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ trẻ em; công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại, bạo hành trẻ em cho gia đình, cán bộ làm công tác xã hội và chính trẻ em; tiếp nhận, xử lý thông tin, tố giác hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em; công tác cán bộ, cộng tác viên chăm sóc trẻ em, bố trí ngân sách cho hoạt động bảo vệ trẻ em.


Tại tỉnh ta, hiện có 327.900 trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, 61.100 trẻ sống trong các gia đình nghèo, 21.000 trẻ thuộc hộ cận nghèo đa chiều; 9.100 trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2.500 trẻ khuyết tật, 2.970 trẻ hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Qua đánh giá, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành chú trọng làm tốt. Hầu hết trẻ em hoàn cảnh đặc biệt được quản lý, chăm sóc và tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội.


Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban quốc gia về trẻ em định kỳ thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá các bộ, ngành, địa phương thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cơ quan liên quan xây dựng trình Thủ tướng đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm sóc trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền rà soát các quy định phù hợp với Luật Trẻ em; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành liên quan có chương trình đào tạo giáo dục kỹ năng cho trẻ em tùy theo lứa tuổi; các địa phương chú trọng công tác tập huấn, nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ làm công tác trẻ em, bố trí nguồn lực trong dự toán hàng năm để thực hiện nhiệm vụ này…

Tìm kiếm theo ngày