Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La: Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV tại huyện Quỳnh Nhai

Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ngày 3/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La do đồng chí Đinh Công Sỹ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quỳnh Nhai, trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV. Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quỳnh Nhai; đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể huyện; lãnh đạo UBND xã Mường Giàng, ban giám hiệu các trường học, cử tri các xóm, bản của xã Mường GiàngHội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV tại huyện Quỳnh Nhai.


Sau khi nghe báo cáo của huyện về tình hình phát triển kinh tế  - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 và các đề xuất, kiến nghị của huyện, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri một số nội dung, chương trình của Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV.Đại diện xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) phát biểu ý kiến tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, đại diện một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có kiến nghị về: Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã; tăng mức phụ cấp đối với người lao động hợp đồng làm công tác kiểm lâm cấp xã trong 5 tháng mùa khô; quan tâm đầu tư xây dựng đường, trường học, trạm y tế tại các vùng tái định cư; hỗ trợ phát triển du lịch vùng lòng hồ; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân vùng tái định cư… Đại diện UBND huyện Quỳnh Nhai đã trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đinh Công Sỹ đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày