Công ty Điện lực Sơn La: Ủng hộ 20 triệu đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19

 

Đại diện lãnh đạo Công ty trao tiền ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

 

Ngày 8/4, Công ty Điện lực Sơn La đã trao 20 triệu đồng do CBCNV quyên góp cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trước đó, CBCNV Công ty đã nhắn tin ủng hộ thông qua cú pháp "CV n gửi 1407", được tổng cộng 24,6 triệu đồng và trích một ngày lương vào Quỹ tương trợ xã hội do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động.

 

Ngọc Diệp (Công ty Điện lực Sơn La)

Tìm kiếm theo ngày