• Đồng chí Bí thư Thành ủy dự sinh hoạt Chi bộ tổ 4, phường Tô Hiệu

  Đồng chí Bí thư Thành ủy dự sinh hoạt Chi bộ tổ 4, phường Tô Hiệu

  - Xây dựng Đảng
  Ngày 24/6, Chi bộ tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
 • Đảng bộ xã Mường Khoa xây dựng, nhân rộng các mô hình, khâu đột phá

  Đảng bộ xã Mường Khoa xây dựng, nhân rộng các mô hình, khâu đột phá

  - Xây dựng Đảng
  Đảng bộ xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, có 359 đảng viên, sinh hoạt ở 14 chi bộ trực thuộc. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trong phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
 • Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  Tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

  - Xây dựng Đảng
  Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Tân Lang, huyện Phù Yên, chú trọng lãnh đạo nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 43 triệu đồng.
 • Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

  Trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

  - Xây dựng Đảng
  Ngày 21/6, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an hai tỉnh Sơn La và Tuyên Quang đã tổ chức Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
 • Báo Sơn La tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Báo Sơn La tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  - Xây dựng Đảng
  Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng internet, mạng xã hội để tán phát nhiều loại thông tin xấu, độc, nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong những năm qua, Báo Sơn La luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, tích cực chủ động tuyên truyền đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 • Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác thi đua

  Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác thi đua

  - Xây dựng Đảng
  Ngày 20/6, tại huyện Mộc Châu, Cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
 • Sông Mã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  Sông Mã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  - Xây dựng Đảng
  Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã về lãnh đạo thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến nay, huyện có 4/8 chỉ tiêu đạt và vượt, các chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 80%, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ

  Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhiệm vụ

  - Xây dựng Đảng
  Những năm qua, huyện Vân Hồ luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Đảng bộ xã Chiềng Ban lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  Đảng bộ xã Chiềng Ban lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

  - Xây dựng Đảng
  Giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.
 • Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

  - Xây dựng Đảng
  Chiềng Sại là xã vùng III của huyện Bắc Yên, Đảng bộ xã có 12 chi bộ, với 328 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội

  Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội

  - Xây dựng Đảng
  Sau 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ tỉnh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh, xây dựng quy chế, hướng dẫn hoạt động; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đảm bảo cơ cấu, số lượng và chất lượng hoạt động.
 • Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy

  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy

  - Xây dựng Đảng
  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của dân.
 • Dân vận khéo ở huyện vùng cao Bắc Yên • Kỳ II: Nhân thêm những niềm tin

  Dân vận khéo ở huyện vùng cao Bắc Yên • Kỳ II: Nhân thêm những niềm tin

  - Xây dựng Đảng
  Xây dựng và nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đang góp phần tạo sự đồng thuận, sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc của huyện Bắc Yên trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm cho diện mạo vùng cao khởi sắc.
 • Dân vận khéo ở huyện vùng cao Bắc Yên • Kỳ I: Những điểm sáng ở cơ sở

  Dân vận khéo ở huyện vùng cao Bắc Yên • Kỳ I: Những điểm sáng ở cơ sở

  - Xây dựng Đảng
  Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, huyện Bắc Yên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, có những cách làm sáng tạo, phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
 • Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghi quyết đại hội đảng các cấp

  Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghi quyết đại hội đảng các cấp

  - Xây dựng Đảng
  Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, quyết định thành công việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và hướng tới Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2025). Tỉnh Sơn La đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; lan tỏa tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 • Tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu vào Đảng

  Tạo môi trường để ĐVTN phấn đấu vào Đảng

  - Xây dựng Đảng
  Bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên, tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp... là giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo môi trường thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên
 • Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Ân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Ân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng

  - Xây dựng Đảng
  Ngày 8/6, Tại Hà Nội, các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, đã chúc mừng đồng chí Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ, đang sinh hoạt tại Chi bộ 13, Đảng bộ phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.
 • Đảng bộ Trường cao đẳng Sơn La chú trọng phát triển đảng viên

  Đảng bộ Trường cao đẳng Sơn La chú trọng phát triển đảng viên

  - Xây dựng Đảng
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, những năm qua, Đảng bộ Trường cao đẳng Sơn La đã tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng; phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong học tập, công tác; quan tâm phát triển đảng viên là sinh viên, làm nòng cốt trong các hoạt động của nhà trường, góp phần xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 • Đảm bảo nguồn nhân lực trong tình hình mới

  Đảm bảo nguồn nhân lực trong tình hình mới

  - Xây dựng Đảng
  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025. Bổ sung các giải pháp, cân đối nguồn lực đảm bảo đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu, vị trí việc làm là một trong những nhiệm vụ được tỉnh ta quan tâm trong tình hình mới.
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị

  Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị

  - Xây dựng Đảng
  Những năm qua, huyện Sông Mã đã triển khai nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng để cán bộ, đảng viên nắm vững lý luận gắn với thực tiễn, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 • Xem thêm