Yên Châu: Hơn 3.660 người được tuyên truyền về dân số - KHHGĐ

Ngày 24 tháng 04 năm 2019

Trong tháng 3, các cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện Yên Châu đã tổ chức tuyên truyền công tác dân số - KHHGĐ cho 3.668 lượt người. Trong đó, 6 buổi tư vấn tiền hôn nhân cho 249 lượt người; 4 buổi lồng ghép tuyên truyền cho 169 lượt người về tác hại của mang thai ngoài ý muốn và sức khỏe sinh sản vị thành niên, thành niên; tuyên truyền 75 lần cho 3.250 lượt người về tình trạng và hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh; nội dung về pháp lệnh về dân số, giáo dục thay đổi hành vi cho các nhóm đối tượng.Cán bộ Trạm Y tế xã Chiềng On (Yên Châu) tuyên truyền kiến thức về dân số - KHHGĐ cho người dân.


Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tăng cường công tác truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số; giám sát hoạt động của mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, mô hình nâng cao chất lượng dân số tại các xã. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện tổ chức Lễ phát động và triển khai Chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn” năm 2019 đến 4 xã có mức sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày