Xây dựng Quỳnh Nhai trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Ngày 24 tháng 06 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định khâu đột phá là "Xây dựng huyện Quỳnh Nhai trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh vào năm 2025". Huy động mọi nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo đột phá để huyện Quỳnh Nhai đạt mục tiêu đề ra.


Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huyện Quỳnh Nhai được giao tổng kế hoạch vốn trên 68,7 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được giao, huyện Quỳnh Nhai đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chi tiết thực hiện 25 dự án; trong đó, 18 dự án chuyển tiếp năm 2021 sang và 7 dự án khởi công mới. Ông Cầm Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện, thông tin: Để đầu tư công đạt hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí, huyện Quỳnh Nhai đã huy động các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện hệ thống đường, trường, trạm, nhà văn hóa, công trình nước sinh hoạt... góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

           


Công trình nhà đa năng Trường Tiểu học Chiềng Khay (Quỳnh Nhai) đang trong giai đoạn hoàn thiện.

           

Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành dự án, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng; thanh toán, quyết toán công trình hoàn thành đúng theo quy định. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu để đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao đưa vào sử dụng các công trình.

           

Tránh tình trạng tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư, huyện Quỳnh Nhai rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022. Đồng thời, kiên quyết thu hồi điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai bám sát văn bản của Trung ương, của tỉnh, thực hiện chặt chẽ từ khâu xin chủ trương đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu, tổ chức thi công, kiểm tra giám sát kỹ thuật, nghiệm thu công trình đúng quy định. Quá trình thi công, phân công cán bộ, kỹ thuật phụ trách theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện của các nhà thầu; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, đặc biệt không để phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư, làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch.

           


Nhà văn hóa bản Cút, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) được đầu tư xây dựng khang trang. 

           

Ông Tòng Xuân Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Ban đã thực hiện chặt chẽ từ khâu thẩm định, phê duyệt dự toán, thiết kế bản vẽ thi công, giám sát kỹ thuật, nghiệm thu công trình đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Qua kiểm tra, giám sát, cơ bản các dự án đầu tư đảm bảo tiến độ.

           

Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiều công trình đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bản, nước sinh hoạt, thủy lợi đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ phát triển KT-XH địa phương và đời sống, sản xuất của nhân dân. 6 tháng đầu năm, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng 2 dự án đường bản Huổi Văn - Kéo Ca, xã Mường Giôn, với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng; đường giao thông nông thôn bản TĐC Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, với tổng mức đầu tư 5,5 tỷ đồng... Đối với 23 dự án còn lại, huyện đang triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng; đã giải ngân trên 33,3 tỷ đồng, đạt 48% tổng kế hoạch vốn giao, trong đó nguồn vốn ngân sách huyện đã giải ngân đạt 68,6% kế hoạch.

           

Ông Là Văn Kiên, Trưởng bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, phấn khởi nói: Năm 2021, bản được đầu tư xây dựng 3 tuyến đường nhánh nội bản, với chiều dài 980 m. Tháng 3 vừa qua, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần nâng tỷ lệ đường giao thông nội bản được bê tông hóa lên trên 90%, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục tuyên tuyền, vận động bà con đóng góp công sức, nguyên vật liệu, ngày công cùng với sự hỗ trợ về xi măng của Nhà nước để bê tông hóa tuyến đường còn lại để hoàn thiện tiêu chí NTM nâng cao.

           

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, đến nay, 11/11 xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã có đường ô tô đi được bốn mùa; 28/34 trường học đạt chuẩn quốc gia; 11/11 xã đạt tiêu chí về y tế. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được quan tâm đầu tư, với 131 nhà văn hóa được xây dựng kiên cố. Toàn huyện đạt 170 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

           

Cùng với các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thu hút, huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, gắn với tăng cường hoạt động giám sát công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tìm kiếm theo ngày