Xây dựng nông thôn mới ở Mường Hung

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

Xã Mường Hung (Sông Mã) có 41 bản, trong đó có 25 bản thuộc diện khó khăn, nhưng với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn ở xã ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao.

 

 

Một góc bản Mường Tở, xã Mường Hung.

 

Đến bản Mường Tở, chúng tôi ngạc nhiên bởi ở đây hoạt động kinh doanh dịch vụ tấp nập người mua, bán. Dọc hai bên đường có nhiều ngôi nhà tầng khang trang. Ông Lò Văn Lá, Trưởng bản Mường Tở cho biết: Bản có gần 60 hộ kinh doanh dịch vụ. Trước đây, đường nội bản chủ yếu là đường đất, hẹp, bà con đi lại rất khó khăn. Năm 2012, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, ống cống, Ban quản lý bản đã họp và vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường, đóng góp tiền và ngày công đổ bê tông đường nội bản. Riêng năm 2019, các hộ dân trong bản đã hiến 173 m² đất ở, đóng góp 134 triệu đồng tiền mặt nâng cấp, mở rộng gần 0,5 km đường nội bản; hiện 100% đường nội bản đã được đổ bê tông.

 

Theo đồng chí Đào Xuân Anh, Bí thư đảng ủy xã Mường Hung: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn, mỗi cán bộ, đảng viên từ xã đến các bản đều là những tuyên truyền viên vận động nhân dân hưởng ứng tham gia; thường xuyên xuống cơ sở lắng nghe, tranh thủ sự hiến kế của nhân dân trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Công bố quy hoạch về xây dựng nông thôn mới tới bà con toàn xã; công khai kế hoạch, công khai các khoản thu chi thực hiện công trình nông thôn mới. Lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực phát triển kinh tế được xã xác định là trọng tâm, nhất là phát triển nông nghiệp; triển khai sâu rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

 

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, vai trò làm chủ của người dân địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng phát huy gắn với việc bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. 5 năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn xã hơn 194 tỷ đồng, triển khai đầu tư xây dựng 18 công trình với tổng số vốn đầu tư 36,1 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đã đổ bê tông 18 tuyến đường nội bản, tu sửa 4 tuyến đường liên bản với tổng chiều dài 20 km. Đến nay, 100% bản có có đường giao thông đi lại được 4 mùa; 25 bản có nhà văn hóa; 95% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh... Duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai đồng bộ, làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân... Hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, vệ sinh môi trường... gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đang được triển khai rộng khắp ở các bản.

 

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Đảng ủy, chính quyền xã Mường Hung còn tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển đổi những vùng đất trồng kém hiệu quả sang các mô hình cây, con có giá trị kinh tế cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân 20%/năm. Chuyển hơn 432 ha cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả của xã đạt 565 ha. Chăn nuôi tiếp tục được quan tâm phát triển với tổng đàn gia súc 5.470 con, hơn 51.600 con gia cầm; duy trì 23 ha nuôi thủy sản. Thương mại dịch vụ phát triển ngày càng đa dạng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 50 tỷ đồng. Hiện thu nhập bình quân đạt 19,5 triệu đồng/người/năm.

 

Đến nay, xã Mường Hung đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện các tiêu chí còn lại vẫn còn gặp một số khó khăn, như đối với các bản vùng cao biên giới... Thời gian tới, xã Mường Hung tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất, đời sống của người dân. Rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn, xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp mang tính đặc trưng; phát huy lợi thế, thế mạnh của địa phương. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày