Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã biên giới

Ngày 02 tháng 12 năm 2020

Về xã biên giới Chiềng Sơn (Mộc Châu) hôm nay, chúng tôi cảm nhận được sự chuyển mình mạnh mẽ trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương với sự khang trang về cơ sở vật chất điện - đường - trường - trạm, cuộc sống của người dân ngày càng khấm khá, sung túc. Không dừng lại ở các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chiềng Sơn đang tiếp tục bắt tay vào thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phấn đấu hoàn thành trước năm 2022.


 

Lãnh đạo xã Chiềng Sơn kiểm tra thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại tiểu khu 30/4. 


Là xã biên giới, khi xây dựng nông thôn mới, Chiềng Sơn gặp không ít khó khăn, song bằng nhiều nỗ lực, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào tháng 12/2017. Để đạt được tiêu chí nông thôn mới, xã Chiềng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; kết hợp các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước với huy động nội lực trong nhân dân, huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Trong 5 năm, xã đã huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng 123 công trình với tổng số vốn trên 97 tỷ 686 triệu đồng, trong đó: Xây mới 15 nhà văn hóa; hoàn thiện 68 tuyến đường đến bản, nội bản; 20/20 bản, tiểu khu có đường bê tông rộng 3,5 m, có 28 km đường nội bản bằng bê tông; các bản đều có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia đạt 96%. Kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục, sản xuất nông nghiệp phát triển, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho nhân dân. Số hộ nghèo giảm nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.


Việc đạt được các tiêu chí đã khó, song làm thế nào để giữ được các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì thế ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, Chiềng Sơn vận dụng nhiều cách làm phù hợp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Xã tiếp tục ưu tiên đầu tư có trọng điểm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội. Nâng cấp các tuyến đường bê tông nông thôn, hệ thống mương tiêu trong khu dân cư, giao thông nội đồng, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình phúc lợi của địa phương; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức độ hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển đời sống văn hóa nông thôn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục và y tế; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, hệ thống tổ chức chính trị xã hội và năng lực cán bộ, công chức xã...


Đồng chí Phan Thanh Hoằng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới của xã, cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển và hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ xã Chiềng Sơn xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đó là: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ, hình thành và phát triển vùng chè, vùng cây ăn quả theo hướng tập trung chuyên canh gắn với chế biến phục vụ xuất khẩu và thị trường trong và ngoài tỉnh, chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao. Tập trung phát triển dịch vụ thương mại; chú trọng khai thác chợ trung tâm xã, dịch vụ vận tải, kho bãi, cơ khí...; hình thành phát triển các sản phẩm du lịch có lợi thế của xã, như: du lịch khám phá, sinh thái, trải nghiệm... Xây dựng hạ tầng nông thôn, đạt tiêu chí nông thôn kiểu mẫu, tiếp tục phát triển giao thông nông thôn, đường nội đồng, đường liên bản, tiểu khu; thủy lợi, nước sinh hoạt, hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã (chỉnh trang vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện thắp sáng...); xây dựng khu trung tâm xã đạt tiêu chí đô thị loại V...


Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao đang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xã Chiềng Sơn hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn, thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống người dân và sự phát triển của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày