Xã Hát Lót cán đích nông thôn mới

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

Sau hơn 5 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Hát Lót (Mai Sơn) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn nơi đây, nhiều ngôi nhà mới mọc lên, các tuyến đường được bê tông khang trang, màu xanh của cây ăn quả phủ kín các phiêng bãi, sườn đồi; hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, xây dựng, đáp ứng tốt cho sản xuất và đời sống của người dân.


 

Nhân dân xã Hát Lót (Mai Sơn) chăm sóc vườn cây ăn quả.


Phấn khởi trước những kết quả đã đạt được, ông Đào Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Hát Lót chia sẻ: Khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã có 7 tiêu chí đạt.  Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã, bản, tiểu khu đã tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tổ chức cho nhân dân họp bàn, nêu rõ những khó khăn và thuận lợi của địa phương để xác định tiêu chí nào dễ, cần ít vốn thì làm trước. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất để nâng cao đời sống cho người dân; triển khai các giải pháp ưu tiên cho phát triển nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Bên cạnh đó, xã đã chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào như: Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn... Đồng thời, phân công cán bộ, công chức xã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của huyện triển khai thực hiện “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” vào thứ 7 hằng tuần, hướng dẫn các bản, tiểu khu thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.


Điều thuận lợi trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã là sự đồng thuận của nhân dân. Bà con tích cực lao động sản suất, những diện tích đất trước đây chỉ trồng cây ngô, cây sắn nay đã nhường chỗ cho những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn như nhãn chín muộn, bưởi da xanh, xoài Đài Loan. Hiện, xã Hát Lót có hơn 400 ha xoài, 333 ha nhãn, 60 ha cam, bưởi, cho sản lượng trên 8.500 tấn quả. Đồng thời, duy trì gieo trồng 250 ha ngô, năng suất gần 5 tấn/ha, hơn 500 ha mía, sản lượng hơn 41.000 tấn và nhiều loại cây, hoa màu khác. Ngoài ra, còn đầu tư chăn nuôi 2.500 con trâu, bò, hơn 17.000 con lợn trên 2 tháng tuổi và gần 23.000 con gia cầm. Nâng thu nhập bình quân lên 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%...


Cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, xã đã huy động nguồn lực trong dân xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua 5 năm thực hiện, đến nay tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã đạt trên 36 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 21,5 tỷ đồng. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, tham gia ngày công lao động xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đổ bê tông 33 tuyến đường, tổng chiều dài là 23,6 km; xây dựng mới và sửa chữa 18 nhà văn hóa bản, tiểu khu. Bên cạnh đó, xã còn tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các doanh nghiệp có tiềm lực tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất vật liệu và xây dựng Hùng An Mai, Tiểu khu 10, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn) có cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn xã đã tài trợ vật liệu xây dựng, công lao động và sử dụng máy móc thiết bị... đổ bê tông tuyến đường từ quốc lộ 6 đến trung tâm xã Hát Lót dài 2 km, trị giá trên 2,5 tỷ đồng, công trình đã hoàn thành vào đầu tháng 10 vừa qua, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.


Chỉ còn mấy ngày nữa, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hát Lót sẽ vinh dự được đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là nền tảng vững chắc để Hát Lót tiếp tục vươn lên phát triển toàn diện.


Tìm kiếm theo ngày