UBND tỉnh yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Ngày 11 tháng 08 năm 2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 11/8/2020, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp.

Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết; đảm bảo cung ứng đầy đủ khẩu trang phù hợp cho nhân dân; khuyến cáo người dân khai báo y tế điện tử tự nguyện.


Rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém.


Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, vận động mọi người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Nguồn: Bộ Y tế


Tìm kiếm theo ngày