Tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 29 tháng 06 năm 2018

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, ban đầu xã Chiềng Khoa (Vân Hồ) gặp nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp, kinh tế thuần nông. Tuy nhiên, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, với sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, diện mạo NTM xã Chiềng Khoa đã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng xã hội từng bước được hoàn thiện.


 

Nông dân bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây chè.

 

Đến Chiềng Khoa vào dịp này, không khó để nhận thấy trên những sườn đồi là màu xanh của những vườn xoài, nhãn ghép, bưởi, cam sai trĩu quả. Trao đổi với ông Hoàng Văn Khun, Phó Chủ tịch UBND xã, được biết: Một trong những giải pháp được xã Chiềng Khoa đặt lên hàng đầu, đó là công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân đã được phát huy tối đa. Tất cả các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, như: Làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, thực hiện tiêu chí về môi trường, điện, nước sinh hoạt... đều được đưa vào các cuộc họp để người dân tham gia đóng góp ý kiến, với phương châm dân làm, dân bàn, dân biết, dân kiểm tra, dân giám sát và được hưởng lợi. Quá trình thực hiện phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, uy tín của già làng, trưởng bản đã tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân. Từ đó, khơi dậy nội lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả các công trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đã có hàng chục hộ dân tự nguyện hiến từ vài trăm mét đến trên 1.000 m2 đất và góp ngày công lao động để làm đường giao thông, nhà văn hóa bản. Tiêu biểu như hộ ông Hà Văn Thạch, bản Khòng 2, hiến 1.000 m2 đất xây dựng trường học; hộ ông Ngần Văn Khinh, bản Nà Chá, hiến 1.000 m2 đất xây dựng nhà văn hóa bản; hộ ông Ngần Văn Ngợ, Trưởng bản Tin Tốc, hiến 600 m2 đất xây dựng nhà văn hóa bản; hộ ông Vì Văn Xa, bản Tin Tốc, hiến 200 m2 đất để làm đường giao thông... Đến nay, xã Chiềng Khoa đã đạt được 15/19 tiêu chí, gồm: Đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, bưu điện văn hóa, trạm y tế, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững... 


Ông Hà Văn Mừng, Trưởng bản Nà Chá, cho biết: Bản xác định phát triển kinh tế, xóa đói nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, bản đã tập trung tuyên truyền, vận động hộ dân xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, trong đó thực hiện định hướng của tỉnh, của huyện về phát triển cây ăn quả chất lượng cao, cả bản trồng được 16 ha xoài, nhãn ghép, bưởi, cam với mức thu nhập bình quân từ 70 đến 100 triệu đồng/ha. Cùng với đó, bản đã tuyên truyền, huy động nhân dân ủng hộ trên 100 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công, hàng nghìn m2 đất bê tông hóa 1,5 km đường nội bản và xây dựng nhà văn hóa bản.


Bản Khòng 2, là một trong những bản dẫn đầu về phong trào hiến đất làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa bản. Ông Ngần Văn Quynh, Trưởng bản, thông tin: Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, diện mạo của bản thay đổi từng ngày, dễ nhận thấy nhất đó là đường 3,4 km nội bản lầy lội mỗi khi trời mưa và bụi mù vào mùa khô trước đây đã được bê tông hóa, giúp cho ngõ sạch, nhà sạch. Từ ngày có đường, xe chở hàng của tư thương vào tận bản, đến từng hộ dân thu mua nông sản, góp phần tăng thu nhập, đời sống nhân dân ngày một ấm no.


Được biết, để tạo sự đồng thuận của người dân, xã đã ban hành quy chế làm việc, giao Ủy ban MTTQ xã làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động nguồn lực, giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng; Hội Nông dân vận động hội viên tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế; Hội Phụ nữ tích cực trong các phong trào hỗ trợ vay vốn xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm... 


Đến nay, tuyến đường giao thông từ xã tới bản dài 3,5 km đã được cứng hóa; 13/13 bản bê tông hóa đường nội bản; 11/13 bản có nhà văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 24%.


Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân đã mang lại kết quả khả quan trong xây dựng NTM ở xã Chiềng Khoa. Và đó cũng là minh chứng rõ nhất, mọi khó khăn đều có thể vượt qua khi ý Đảng hợp lòng dân.

Tìm kiếm theo ngày