Trường Đại học Tây Bắc: Trao bằng Thạc sỹ khóa VI cho 72 học viên

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

Ngày 5/7, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Thạc sỹ khóa VI (2017-2019) cho 72 học viên theo học ở 4 chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam; Sinh học thực nghiệm; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Lý luận và phương pháp dạy học tiểu học.

 

 

Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng Thạc sỹ khóa VI.

 

Sau 2 năm học tập, 72 học viên đã nghiên cứu các chuyên đề của ngành học. Sau phần học lý thuyết, các học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường. Kết quả, 100% học viên hoàn thành khóa học và được trao bằng Thạc sỹ.

 

 

Lãnh đạo Trường Đại học Tây Bắc trao bằng Thạc sỹ cho các học viên.

 

Hiện, Trường Đại học Tây Bắc đang tuyển sinh đào tạo 25 chuyên ngành ở trình độ đại học và 6 ngành ở trình độ thạc sỹ (Toán giải tích; Lịch sử Việt Nam; Ngôn ngữ Việt Nam; Sinh học thực nghiệm; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán; Lý luận và phương pháp dạy học tiểu học).

Tìm kiếm theo ngày