“Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”

Ngày 06 tháng 12 năm 2019

Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực để mỗi CCB phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội CCB 6/12, các bác ngõ nhà tôi lại quần tụ đàm đạo về giá trị cao đẹp, biểu tượng văn hóa của Quân đội ta, tiếp tục được các thế hệ CCB gìn giữ, phát huy khi trở về đời thường.


 


Đã từng tham gia quân ngũ, ông trung niên trân trọng:


- Tự hào với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý, những CCB hôm nay chứng minh chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn luôn tỏa sáng, thể hiện ở lòng trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, tham gia đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục xây đắp truyền thống quý báu “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.


Nhất trí với đàn anh, bác da ngăm ngăm tán dương:


- Bác nói chính xác! Hội CCB và các hội viên vẫn luôn nêu cao ý chí tự lực, tích cực phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; chủ động tham gia tập huấn, chuyển giao kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng quỹ vốn và ký kết với các ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; xây dựng thêm nhiều trang trại, HTX, tổ hợp tác, thành lập các doanh nghiệp, dịch vụ đa ngành nghề; liên kết xây dựng các chuỗi sản phẩm, tìm kiếm thị trường ổn định, khai thác thị trường tiềm năng, giải quyết công ăn việc làm cho CCB và con em CCB, gia đình chính sách, lao động địa phương, khẳng định tinh thần “khó khăn nào cũng vượt qua” trên trận tuyến mới.


Tham gia, anh chàng nhỏ thó nêu ý kiến cá nhân:


- Trong thực tiễn đời sống, các CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chương trình, dự án quốc gia cũng như các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, “CLB cựu chiến binh tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh CCB”...; tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh, hệ thống mương phai, thủy lợi nội đồng, dịch vụ công cộng; tích cực tham gia các chương trình, dự án bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy...


Dù hoàn toàn ứng ý, ông trung niên vẫn nói thêm:


- Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách quân nhân cách mạng, hơn ai hết mỗi CCB đều tự hào, vinh dự lấy đó làm hành trang bước vào trận tuyến mới. Theo đó, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, đề xuất với cấp ủy, chính quyền định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trên cả 3 phương diện: chính trị và tư tưởng, tổ chức và cán bộ, kiểm tra và giám sát. Phối hợp với tổ chức Đoàn và các đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ theo từng chương trình, chuyên đề. Vận động CCB tự lực, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày