Triển khai Dự án “Nghiên cứu bệnh than và Brucellosis theo cách tiếp cận một sức khỏe” tại tỉnh Sơn La

Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Ngày 19/11, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Cục Thú y đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai Dự án “Nghiên cứu bệnh than và brucellosis theo cách tiếp cận một sức khỏe tại một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam” năm 2020 tại tỉnh Sơn La.


Hội nghị triển khai Dự án “Nghiên cứu bệnh than và Brucellosis theo cách tiếp cận một sức khỏe

tại một số tỉnh miền Bắc, Việt Nam”  tỉnh Sơn La.


Từ năm 2000 -2019, đã có khoảng 1.600 ca mắc bệnh than tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Sơn La, từ năm 2010 đến nay ghi nhận 34 ca bệnh than ở 2 huyện Quỳnh Nhai và Thuận Châu. Dự án “Nghiên cứu bệnh than và brucellosis theo cách tiếp cận một sức khỏe” tại tỉnh Sơn La được thực hiện trong giai đoạn 2020-2024, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh than trên người và động vật tại các huyện từng có ca mắc; lập bản đồ và đánh giá tình hình khu vực nguy cơ của bệnh; tăng cơ hội phát hiện ca mắc và kiểm soát bệnh than trong cộng đồng.

Tìm kiếm theo ngày