Triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ cho diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018

Ngày 14 tháng 05 năm 2018

Ngày 14/5, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018 đã chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo đảm diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018.


 

Hội nghị triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ cho diễn tập KVPT và PCKB tỉnh năm 2018.


Hội nghị đã thông qua Kế hoạch số 05 và 06 ngày 10/5/2018 của Tổ đảm bảo về chi tiết thực hiện nhiệm vụ đảm bảo diễn tập KVPT và PCKB tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, tình hình chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho diễn tập như: bố trí phương tiện, lực lượng đưa đón đại biểu, đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng phương tiện giao thông tại các điểm diễn tập; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; việc cung cấp điện, nước trong suốt quá trình diễn tập; số lượng đại biểu, thành phần khách mời; việc trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, các cơ quan đơn vị để phục vụ diễn tập; việc thành lập các tổ cấp cứu lưu động... đã cơ bản hoàn tất.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các thành viên trong Tổ bảo đảm và các thành phần được trưng tập bám sát nhiệm vụ được phân công, chấp hành nghiêm quy chế của diễn tập; chuẩn bị phương án dự phòng; triển khai các mặt bảo đảm theo kế hoạch đã xác định và sẵn sàng điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế.

Tìm kiếm theo ngày