Tổng kết Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

Ngày 13/7, tại xã Mường Hung (Sông Mã), Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La.

 


Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non,

học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020.

 

Sau 4 năm triển khai Đề án, đến nay, tỷ lệ trẻ mầm non vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ra trường/lớp đạt 96%; 97% trẻ em mầm non được học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục mầm non; đa số trẻ (dân tộc thiểu số) mạnh dạn, tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt và đánh giá đạt yêu cầu theo lĩnh vực phát triển, môn học; 95% giáo viên mầm non, 75% giáo viên tiểu học dạy trong các trường có học sinh DTTS có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên; 95% giáo viên mầm non được bồi dưỡng tiếng dân tộc, gần 50% giáo viên tiểu học biết tiếng dân tộc, dạy đúng tiếng dân tộc… Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ 22,2 tỷ đồng kinh phí bổ sung thiết bị dạy học phục vụ tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS. Giai đoạn 2020-2025, ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh công tác tăng cường tiếng Việt cho trẻ DTTS; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ chuyên môn cho các trường học sinh tiểu học, mầm non DTTS trên địa bàn.

 


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho các tập thể.


Tại Hội nghị, đại diện các huyện, thành phố đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em DTTS. Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020. 

 

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm về xây dựng mô hình tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số.

Tìm kiếm theo ngày