Tổng kết chương trình hợp tác giữa Aus4Skills và Trường Đại học Tây Bắc

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

Ngày 27/11, Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) đã phối hợp với Trường Đại học Tây Bắc tổ chức Hội nghị Tổng kết chương trình hợp tác giữa Aus4Skills và nhà trường trong hơn 3 năm qua.Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giữa Aus4Skills và Trường Đại học Tây Bắc.

 

Chương trình hợp tác được ký kết tháng 8/2017 tại Trường Đại học Tây Bắc. Từ đó đến nay, có hơn 12.000 lượt lãnh đạo quản lý, cán bộ, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Tây Bắc tham gia vào các hoạt động của Chương trình Aus4Skills về các lĩnh vực, như: Bảo đảm chất lượng, đổi mới chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy tích cực, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới... Chương trình Aus4Skills đã tổ chức các khóa đào tạo năng lực cán bộ, giảng viên tại Úc và Việt Nam cho 144 cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Tây Bắc. Sau khi tham gia các khóa học, cán bộ, giảng viên đã thực hiện 79 dự án hành động để ứng dụng những kiến thức đã học vào giải quyết công việc thực tiễn của nhà trường. Bên cạnh đó, Chương trình còn thực hiện các hỗ trợ: Nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu người sử dụng lao động; thực hiện công tác tự đánh giá trong Trường Đại học Tây Bắc; điều chỉnh kế hoạch chiến lược Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn 2030; củng cố hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong nhà trường; nâng cao năng lực tiếng Anh, hỗ trợ đào tạo chứng chỉ chuyên môn trong nước; thực hiện các dự án được nhận tài trợ từ Quỹ hỗ trợ cựu sinh viên Australia (Small Grants)…Các đại biểu tham quan mô hình trưng bày các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.


Chương trình Aus4Skills đã góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực mang tính chiến lược cho nhà trường. Qua đó, cải thiện kỹ năng quản lý và lãnh đạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong các lĩnh vực, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên là người dân tộc thiểu số trong quá trình học tập.

Tìm kiếm theo ngày