Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Ngày 18 tháng 09 năm 2020

Ngày 18/9, các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) đã chủ trì Tọa đàm trực tuyến toàn quốc “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí báo cáo viên Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh.

 

 

Các đại biểu dự tọa đàm trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

 

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo, nhấn mạnh: Cách đây tròn hai năm, ngày 12/9/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Báo cáo số 224-BC/BTGTW tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17, đồng thời nêu ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu, đưa thông tin tích cực lan tỏa nhanh trở thành dòng thông tin chủ đạo trong đời sống xã hội. Buổi tọa đàm là cơ sở để đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 224 của Ban Tuyên giáo Trung ương; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

 

Ngay sau báo cáo đề dẫn, các đại biểu đã trình bày các tham luận, nêu những khó khăn, hạn chế khi triển khai các giải pháp đã đề ra trong Báo cáo số 224-BC/BTGTW và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới, như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng lực lượng vũ trang trong tình hình hiện nay; xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, bản, tổ dân phố, góp phần đưa thông tin về cơ sở; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực cấp ủy quyết định chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng định hướng công tác tư tưởng gắn với phản bác quan điểm sai trái thông qua công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên; một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động tuyên truyền miệng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Tìm kiếm theo ngày