Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Mai

Ngày 05 tháng 06 năm 2019

Ngày 5/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn do đồng chí Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tại xã Chiềng Mai (Mai Sơn). Tham dự cuộc tiếp xúc có Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn; đại diện lãnh đạo và cử tri xã Chiềng Mai.Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Sơn tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Mai. 


Sau khi nghe lãnh đạo xã Chiềng Mai báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong 5 tháng đầu năm 2019, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 8, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX; kết quả trả lời của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND các cấp.Cử tri xã Chiềng Mai nêu kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh.


Cử tri xã Chiềng Mai kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh một số nội dung: Đề nghị các ngành chức năng bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng đường liên xã Chiềng Mai - Chiềng Mung và nhà văn hóa bản Dăm Hoa; sớm kiểm đếm hoa màu, tài sản trên đất, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, áp giá đền bù Dự án thủy lợi cao nguyên Nà Sản cho nhân dân 6 bản trên địa bàn xã; bổ sung, thay thế một số cột điện không đảm bảo an toàn tại bản Pòn; xem xét, sửa đổi về quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh... 


Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; tổng hợp ý kiến kiến nghị để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.


Tìm kiếm theo ngày