Tình Việt – Lào

Ngày 24 tháng 06 năm 2022

 

Ruộng bậc thang reo vui mùa lúa chín

Gió đưa hương thơm tỏa ngát vùng biên

Cánh cò chao nghiêng trong nắng vàng tươi

Rộn rã tiếng ve hòa reo tiếng suối.

 

Mây trắng nhẹ bay nền trời xanh ngát

Chiến sĩ biên phòng Chiềng Khương canh gác

Bảo vệ núi rừng giữ suối trong xanh

Cuộc sống vùng biên bình yên yêu dấu.

 

Giao lưu điệu xòe, lăm vông thắm thiết

Đẹp như hoa sen thơm ngát chăm pa

Chung dòng sông Mã nước mát hiền hòa

Đoàn kết Việt - Lào bên nhau tiến bước.

                                           

Lê Xuân Tăng (Sông Mã)

Tìm kiếm theo ngày