Thực hiện đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT

Ngày 29 tháng 06 năm 2018

Những năm qua, BHXH tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp sử dụng và quản lý tốt quỹ khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; quyền lợi của người tham gia BHYT được giải quyết đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng được nâng cao. Hằng năm, tỷ lệ người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngày càng tăng; tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.


 

Cán bộ BHXH huyện Mai Sơn kiểm tra công tác giám định BHYT tại Trạm Y tế xã Chiềng Chung.

 

Ngành BHXH và ngành Y tế đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người dân và các cấp, các ngành về BHYT, cũng như trách nhiệm trong quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Đồng thời, thực hiện tốt việc ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT giữa cơ quan BHXH với các cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, không làm gián đoạn quyền lợi của người tham gia BHYT. Hiện nay, toàn tỉnh có 231 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, trong đó BHXH tỉnh trực tiếp ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với 11 cơ sở KCB tuyến tỉnh, 11 cơ sở tuyến huyện và tương đương, 1 phòng khám đa khoa tư nhân; ký hợp đồng KCB BHYT với 13 phòng khám đa khoa khu vực và 195 trạm y tế thông qua các bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế. Bên cạnh đó, hai ngành còn làm tốt công tác phân bổ thẻ BHYT đăng ký ban đầu phù hợp với khả năng chuyên môn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực của cơ sở KCB và đảm bảo các đối tượng tham gia BHYT được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở KCB thuận lợi tại nơi cư trú hoặc nơi công tác.


Đến nay, toàn tỉnh có 1.170.654 người tham gia BHYT, đạt 94,9% dân số trong tỉnh. Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh, ngành BHXH phối hợp với ngành Y tế đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ y, bác sỹ tuyến cơ sở, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; kịp thời gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ gia đình nghèo. Tăng cường cải cách hành chính, bố trí thêm các buồng khám, tạo điều kiện cho người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh được nhanh chóng, thuận lợi. Công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT được nâng cao chất lượng, tăng khả năng giám sát, kiểm soát, ứng dụng phần mềm giám định và thanh toán BHYT. Đối với các cơ sở KCB từ tuyến huyện trở lên, bố trí từ 1-2 giám định viên thường trực; hiện có 18 cơ sở KCB có giám định viên thường trực phối hợp với cơ sở KCB để tuyên truyền, hướng dẫn và giám sát việc tổ chức thực hiện KCB BHYT, giải quyết kịp thời quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi khám, chữa bệnh. Định kỳ hằng tuần, giám định viên tham dự giao ban cùng với cơ sở KCB để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện và triển khai các nội dung mới về công tác KCB BHYT. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở KCB toàn tỉnh đã thực hiện giám định KCB BHYT cho 433.833 lượt bệnh nhân, với chi phí 322,837 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán.


Công tác đấu thầu cung ứng và thanh toán thuốc, vật tư y tế được tổ chức chặt chẽ, kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo các cơ sở KCB được cung ứng thuốc đầy đủ, đáp ứng như cầu điều trị với mức giá hợp lý, thống nhất trong toàn tỉnh; hạn chế tối đa việc lựa chọn thuốc có hàm lượng không phổ biến, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh, thuốc hỗ trợ điều trị có giá thành cao. Bên cạnh đó, hai ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện KCB BHYT. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 535 cuộc kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện. Triển khai tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Hiện có 135/231 cơ sở KCB được Viettel triển khai đường truyền cáp quang để kết nối liên thông với hệ thống thông tin giám định BHYT; 92 cơ sở KCB sử dụng mạng 3G, 4G; hiện còn lại 4 trạm y tế chưa có đường truyền, việc chuyển dữ liệu KCB BHYT được thực hiện thông qua các cơ sở KCB khác.


Năm 2018, tỉnh ta được Chính phủ giao chi KCB BHYT cho các đối tượng có thẻ BHYT trên 954 tỷ đồng. Trong thời gian tới, hai ngành tiếp tục phối hợp sử dụng kinh phí KCB BHYT có hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người bệnh; kiểm soát việc gia tăng chi phí KCB, thẩm định chặt chẽ chi phí vượt trần, vượt quỹ các cơ sở KCB. Tăng cường kiểm tra bệnh nhân nội trú, kiểm tra việc KCB BHYT tại các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực; các cơ sở KCB thực hiện tra cứu dữ liệu thẻ BHYT, lịch sử KCB của bệnh nhân, gửi dữ liệu KCB lên hệ thống thông tin ngay khi bệnh nhân ra viện, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT.

Tìm kiếm theo ngày