Thư viện tỉnh: Hội nghị tập huấn công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thư viện

Ngày 03 tháng 07 năm 2020

Ngày 3/7, Thư viện tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thư viện cho 60 cán bộ, nhân viên thuộc Thư viện tỉnh, thư viện huyện, một số thư viện trường học và các chi nhánh trạm sách của Thư viện tỉnh.Hội nghị tập huấn công tác phổ biến và hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thư viện


Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu kiến thức về: Sự cần thiết ban hành Luật Thư viện; mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Luật và một số nội dung chính của Luật, như: Phạm vi điều chỉnh chính sách của nhà nước về phát triển sự nghiệp thư viện; xã hội hóa hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện... Qua tập huấn, giúp cán bộ làm công tác thư viện áp dụng hiệu quả Luật Thư viện vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tìm kiếm theo ngày