Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

Ngày 06 tháng 11 năm 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm 3 Thứ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y Tế. Ảnh TL

 

Cụ thể, tại Quyết định số 1475/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định số 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phùng Đức Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Tìm kiếm theo ngày