Thu mua 500 tấn quả sơn tra cho nông dân

Ngày 07 tháng 10 năm 2021

Hiện nay, huyện Thuận Châu có 5.167 ha quả sơn tra, trong đó diện tích cho thu hoạch là 1.700 ha, với tổng sản lượng cho thu hoạch năm 2021 ước đạt 4.250 tấn quả tươi.

                                 


Công ty dược liệu Hảo Sớm thu mua quả sơn tra cho nông dân huyện Thuận Châu.

           

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ quả. Với sự vào cuộc quyết liệt của huyện trong việc tìm đầu ra sản phẩm, Công ty dược liệu Hảo Sớm, bản Kiến Xương, xã Phổng Lái (Thuận Châu) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dương Minh Sơn, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) bao tiêu quả sơn tra cho nhân dân huyện Thuận Châu với số lượng 1.000 tấn quả sơn tra tươi, 500 tấn quả sơn tra khô.

           

Đến nay, Công ty Dược liệu Hảo Sớm đã thu mua trên 500 tấn quả sơn tra tươi, trong đó đã sơ chế, sấy khô trên 100 tấn sơn tra khô cho Công ty TNHH Dương Minh Sơn, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Đây là tín hiệu mừng, cho bà con trồng sơn tra trên địa bàn huyện Thuận Châu.

Tìm kiếm theo ngày