Thành lập Đảng bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa trao Quyết định số 276-QĐ/ĐUK ngày 19/1/2022 về việc thành lập Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025 trực thuộc Đảng bộ Khối.Thành lập Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025.


Đảng bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tổ chức cơ sở đảng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Đảng bộ có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 41 đảng viên. 


Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025 có 7 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Thể được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Ban chấp hành Đảng bộ đã tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định.

Tìm kiếm theo ngày