Thẩm định hồ sơ đề nghị xã Hua Păng đạt chuẩn NTM và xã Chiềng Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao

Ngày 26 tháng 11 năm 2021

Ngày 26/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh đã tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Hua Păng (Mộc Châu) đạt chuẩn nông thôn mới và xã Chiềng Sơn (Mộc Châu) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

                                 


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của UBND tỉnh xét hồ sơ của xã Hua Păng và xã Chiềng Sơn (Mộc Châu).

           

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2012-2021, xã Hua Păng đã huy động trên 91,7 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó, nhân dân đóng góp gần 24,9 tỷ đồng. Đến nay, xã đã thực hiện bê tông được 40,49 km đường giao thông nội bản, ngõ xóm và đường nội đồng; 97,4% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định; 94,2% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; gần 99% lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2020 còn 8,07%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt hơn 36 triệu đồng/năm... Xã Hua Păng được đánh giá đạt 19 tiêu chí và 25 chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

           

Năm 2017, xã Chiềng Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đã nỗ lực duy trì, giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Những năm qua, xã đã huy động hơn 38,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng 33 công trình giao thông, hệ thống điện chiếu sáng đường ngõ, xóm, công trình trường học, 7 nhà văn hóa cơ sở, 9 công trình nước hợp vệ sinh, nước sạch và các công trình xây dựng cơ bản khác; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 17,2 tỷ đồng. Đến nay, xã đã đạt 17/17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, 100% đường trục bản, đường ngõ, xóm và 53,47% đường trục chính nội đồng đã được bê tông hóa; 75,4% kênh mương thủy lợi đã kiên cố hóa; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 91,7% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định; gần 99% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Đến hết năm 2020, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,9%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 39,2 triệu đồng/năm...

           


Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc làm việc. 

           

Sau khi rà soát, các thành viên Đoàn thẩm định đánh giá cao những kết quả của xã Hua Păng, xã Chiềng Sơn và huyện Mộc Châu đạt được trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đoàn đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Mộc Châu và 2 xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao vào tháng 12/2021.

Tìm kiếm theo ngày