Tập huấn “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh”

Ngày 14 tháng 05 năm 2019

Ngày 14/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh”. Dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.Đại diện Công ty Traceverified giới thiệu công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm.


Theo thống kê, tỉnh ta hiện có 17 sản phẩm nông sản được bảo hộ nhãn hiệu, 7 sản phẩm đang tiến hành xây dựng nhãn hiệu; năm 2018, toàn tỉnh đã xuất khẩu 16 loại nông sản với trên 17.500 tấn quả. Tuy nhiên hiện nay, tỉnh Sơn La chưa có hệ thống giúp người dân truy xuất nguồn gốc sản phẩm nên việc truy vấn và thu hồi, xử lý các sản phẩm kém chất lượng khó khăn, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với chuyên gia về công nghệ mới thuộc Công ty Traceverified tổ chức Hội nghị tập huấn, giới thiệu công nghệ Blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng chuỗi cung ứng và quy tắc ứng xử, sự tin tưởng giữa các bên; truy xuất nguồn gốc bằng công cụ trong quy trình sản xuất và cung ứng; truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ thông tin.

 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong triển khai ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ cho công tác xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu các sản phẩm của tỉnh đã được bảo hộ, góp phần đưa nông sản tỉnh Sơn La từng bước khẳng định uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.


Tìm kiếm theo ngày