Tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày 02 tháng 08 năm 2020

Trong 2 ngày (1-2/8), Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT cho gần 1.900 cán bộ, giáo viên coi thi tại các điểm thi; thành viên đoàn thanh tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020.


 

 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có 33 điểm thi, 517 phòng thi, với gần 11.700 thí sinh dự thi. Hội nghị đã phổ biến các nội dung, gồm: Quy chế thi; các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi, nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020...  Thảo luận, giải đáp các câu hỏi liên quan đến nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ giám sát, công tác coi thi và tổ chức coi thi; những điều thí sinh dự thi cần lưu ý, cách thức xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi theo mức độ vi phạm; phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong thời điểm dịch COVID-19,...

 

Kết thúc tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra nghiệp vụ, nhằm đảm bảo các cán bộ, giáo viên, thanh tra viên nắm chắc các nội dung liên quan quy chế và nghiệp vụ coi thi, đảm bảo thực thi đúng chức trách, nhiệm vụ được giao...

Tìm kiếm theo ngày