Tập huấn kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

Trong 2 ngày (22 và 23/10), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Phù Yên tổ chức 4 hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” cho 160 cán bộ, hội viên phụ nữ thuộc các xã Huy Tân, Huy Thượng, Tường Thượng, Tường Phù.Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại xã Tường Phù.

Ảnh: Bình Minh (CTV)

 

Các học viên được hướng dẫn các nội dung: Hội phụ nữ cơ sở thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch";  những thông tin cơ bản về một số chính sách của huyện liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm của huyện giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.


Qua tập huấn, các học viên được trang bị thêm kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân và hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày