Tập huấn dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Ngày 18 tháng 04 năm 2019

Trong hai ngày (16 và 17/4), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2018 – 2019. Tham dự lớp tập huấn có 163 học viên, là trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo; chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học các huyện, thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, tiểu học – THCS, giáo viên cốt cán cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh.Tập huấn dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số năm học 2018 - 2019.

Ảnh: PV

 

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về cơ sở, quan điểm biên soạn, nội dung, cấu trúc, hình thức trình bày, cách giảng dạy tài liệu “Em nói tiếng Việt”. Đây là tài liệu dành cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số, sản phẩm của Đề án Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Học viên lớp tập huấn được thực hành trực tiếp cách sử dụng tài liệu, tổ chức giảng dạy theo tài liệu tại trường Tiểu học Lóng Luông, xã Lóng Luông (Vân Hồ).


Qua lớp tập huấn, các học viên nắm được quy trình, kỹ năng tổ chức dạy học tiếng Việt cho học sinh lớp 1 vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện thực tế của các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội tri thức các bậc học tiếp theo.

Tìm kiếm theo ngày