Tặng mũ bảo hiểm nhãn hiệu Honda cho khách hàng mua xe

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

TẶNG MŨ BẢO HIỂM CẢ ĐẦU NHÃN HIỆU Honda

Kiểu xe áp dụng: Tất cả các dòng xe Air Blade do Honda Việt Nam sản xuất

Thời gian khuyến mại: Từ 21/12/2019 đến 24/01/2020

 


Tìm kiếm theo ngày