Tăng cường quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 28 tháng 11 năm 2018

Cùng với các lực lượng chức năng của tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, vận động thu hồi vũ khí (VK), vật liệu nổ (VLN), công cụ hỗ trợ (CCHT). Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp, tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT ở khu vực biên giới, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn các xã vùng biên giới.Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) tuyên truyền cho nhân dân địa bàn xã Nậm Lạnh

về giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.


Tỉnh ta có hơn 274 km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào), gồm 17 xã biên giới, 306 bản thuộc 6 huyện, trong đó 69 bản giáp biên giới, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu về nhiều mặt, trình độ dân trí không đồng đều, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, phong tục tập quán săn bắn vẫn còn, nhất là nhân dân các bản giáp biên giới; tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, súng tự chế (súng kíp, súng bắn đạn bằng hơi cồn, súng hơi) vẫn còn diễn ra...


Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước đưa việc thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đi vào nền nếp... Từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác quản lý VK, VLN, CCHT. Trong đó, đã tổ chức tuyên truyền trên 625 buổi, với 58.146 lượt người nghe, với các hình thức như: Thông qua cuộc họp bản, thành lập các tổ công tác đến các hộ dân có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT để tuyên truyền trực tiếp... Chỉ đạo các đồn biên phòng, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 7 đợt, với 12.520 hộ dân tham gia ký cam kết không tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT, từ đó đã góp phần làm giảm thiểu số vụ vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn khu vực biên giới.


Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, các đơn vị trong toàn lực lượng đã làm tốt công tác quản lý, bảo quản và sử dụng VK, VLN, CCHT và các trang thiết bị khác theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Quân đội, không có đơn vị nào để xảy ra tình trạng thất thoát, hư hỏng, vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện, xã, bản biên giới phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh và các cuộc vận động toàn dân tham gia thu hồi VK, VLN, CCHT trên địa bàn. Trong đó, đã tổ chức được 38 đợt vận động thu hồi VK,VLN, CCHT. Góp phần làm giảm thiểu số vụ vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn khu vực biên giới.


Để công tác quản lý, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường phối hợp tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, tác hại của việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, đặc biệt là các loại súng săn, súng tự chế. Tham mưu cho Ban chỉ đạo vận động giao nộp VK, VLN, CCHT các cấp kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước và tổ chức các cuộc vận động giao nộp VK, VLN, CCHT...

Tìm kiếm theo ngày