Tăng cường quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

Ngày 04 tháng 06 năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.

 

 

 

Thực phẩm chín bán tại chợ 7/11 (Thành phố) không được che đậy.

                 

Qua thực tế cho thấy, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, đó là: Nguồn lực triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP còn hạn chế, hệ thống quản lý của ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cơ sở chưa đồng bộ; các cộng tác viên ATTP cấp xã kiêm nhiệm không có chuyên môn về ATTP, vì vậy ảnh hưởng đến công tác giám sát ATTP tại cơ sở. Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh thường nhỏ, lẻ, có trình độ canh tác, công nghệ chế biến lạc hậu, đã tác động trực tiếp đến chất lượng thực phẩm. Bên cạnh đó, các bộ, ngành chưa thống nhất việc quản lý về kiến thức đối với người quản lý, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nên các cơ quan tuyến cơ sở, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm lúng túng trong triển khai thực hiện...

                 

Xác định rõ những khó khăn, hằng năm, Ban Chỉ đạo về ATTP tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thành viên, các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông về bảo đảm ATTP, với nhiều hình thức tuyên truyền, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên hệ thống loa truyền thanh các tổ, bản, tiểu khu; lồng ghép tuyên truyền trong cuộc họp tổ chức đoàn thể các cấp... Nội dung tuyên truyền tập trung về Luật ATTP; Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các văn bản quy phạm pháp luật mới; Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP; hướng dẫn các kiến thức về ATTP cho các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hướng dẫn nhân dân thực hiện 10 nguyên tắc vàng về vệ sinh ATTP... Riêng 5 tháng đầu năm nay, đã căng treo 21 băng rôn khẩu hiệu; tổ chức 2 hội nghị, hội thảo; sao in trên 3.095 đĩa CD và 216 quyển tài liệu có nội dung về công tác ATTP, cấp phát cho trung tâm y tế các huyện, thành phố làm tài liệu tuyên truyền; tổ chức 2.123 buổi nói chuyện chuyên đề về ATTP; phát trên sóng phát thanh, truyền thanh gần 3.000 lượt... Đặc biệt, Tháng hành động vì ATTP năm nay trùng với thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên không tổ chức Lễ phát động, các thông điệp tuyên truyền được dịch sang tiếng Mông, tiếng Thái để phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền tải sâu rộng đến người dân trong tỉnh.

                 

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về ATTP của tỉnh, hằng năm, Sở Y tế đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo kế hoạch triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ATTP; tham mưu việc giám sát, xử lý nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và ngộ độc thực phẩm trong mùa mưa lũ trên địa bàn toàn tỉnh... Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các cuộc giám sát bảo đảm ATTP cho các sự kiện có tổ chức ăn uống đông người; kiểm tra, giám sát thu hồi và xử lý thực phẩm kém chất lượng... Các cuộc thanh tra, kiểm tra ATTP từng bước được thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác thanh tra liên ngành, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ATTP, tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực ATTP. Trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã thành lập 372 đoàn kiểm tra, trong đó 296 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 2.331 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, đã phát hiện và xử lý 31 cơ sở vi phạm, phạt hành chính gần 43 triệu đồng; 10 cơ sở phải tiêu hủy sản phẩm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là: Chất lượng thực phẩm không bảo đảm; không niêm yết giá bán theo quy định; không lưu mẫu thực phẩm; vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm ATTP... Bên cạnh đó, công tác giám sát bảo đảm ATTP cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc và bảo đảm an toàn tuyệt đối...

                 

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo về ATTP tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP; nhân bản các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và kiểm tra sau kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo quy định, hạn chế thấp nhất các vụ độc thực phẩm xảy ra.

Tìm kiếm theo ngày