Tăng cường công tác giáo dục chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội

Ngày 27 tháng 07 năm 2021

Trong 3 ngày (từ 25 đến 27/7), các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn trong Bộ đội Biên phòng.Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (Sốp Cộp) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị.Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao đổi với cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lèo (Sốp Cộp).


Tại Hội nghị, các cán bộ, chiến sĩ được quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 118-CT/QUTW ngày 20/2/2017 của Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay”; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 26/3/2017 của Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về “Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong Bộ đội Biên phòng”; Chỉ thị số 3106/CT-BTL ngày 2/9/2020 của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng “Về việc chấn chỉnh chấp hành kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19”; Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong Bộ đội Biên phòng…Quân nhân Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sốp Cộp) ký cam kết chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn cho cá nhân và đơn vị.Hội nghị tại Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Mộc Châu).


Qua Hội nghị, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý bộ đội, nhất là về giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, khắc phục tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh; kịp thời rút kinh nghiệm những vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật ở các các đơn vị cơ sở, tránh những vi phạm kỷ luật và pháp luật tương tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tìm kiếm theo ngày