Sốp Cộp xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Ngày 24 tháng 06 năm 2022

Từ ngày 13 đến 23/6, trên địa bàn xã Sốp Cộp và xã Mường Và, huyện Sốp Cộp đã có 44 con lợn của 11 hộ gia đình bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi; trong đó có 17 con chết và phải tiêu hủy, trọng lượng trên 600 kg.Người dân xã Mường Và thu gom lợn bị bệnh để tiêu hủy.


Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; thực hiện khoanh vùng dịch và tiêu hủy lợn bị bệnh; tiến hành phun hóa chất, rắc vôi khử trùng chuồng trại tại các gia đình có lợn bị bệnh. Đồng thời, chỉ đạo tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc cảm nhiễm với bệnh dịch tả lợn châu Phi và sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch...

Tìm kiếm theo ngày