Sốp Cộp khẩn trương thu hoạch vụ mùa

Ngày 16 tháng 10 năm 2020

Vụ mùa năm nay, huyện Sốp Cộp gieo cấy 1.366 ha lúa, những ngày này, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa.

 

 

Nông dân xã Nậm Lạnh thu hoạch lúa vụ mùa.

 

Trên cánh đồng bản Lọng Tòng, xã Nậm Lạnh, bà con đang tập trung thu hoạch theo hình thức đổi công. Ôm bó lúa nặng trĩu trên tay, Chị Lò Thị Bình phấn khởi nói: Vụ mùa năm nay, gia đình tôi gieo cấy giống nếp tan, đây là giống lúa có sức đề kháng sâu bệnh tốt, giá trị kinh tế cao, với 3.000 m² vụ mùa này gia đình thu được khoảng 35 bao thóc.

 

Tại xã Mường Lạn, với hơn 280 ha lúa vụ mùa, ông Lò Văn Đại, Chủ tịch UBND xã cho biết: Theo dự báo, thời tiết năm nay diễn biến phức tạp, rút kinh nghiệm từ những năm trước, ngay từ đầu vụ, xã đã chỉ đạo người dân tập trung gia cố, bồi đắp lại các bờ ruộng dọc suối Nậm Sọi; tập trung sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh mương. Đến thời điểm này, xã vận động bà con lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó, tránh bị thiệt hại do mưa lũ; sau đó khẩn trương làm đất, chuẩn bị gieo cấy cây màu vụ đông. Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được gần 50% diện tích lúa mùa.

 

Để có một mùa vụ bội thu, ngay từ đầu vụ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã hướng dẫn bà con lựa chọn các giống lúa chất lượng cao, tập trung mở rộng diện tích giống lúa nếp tan ở các xã Mường Và, Nậm Lạnh cho năng suất cao; cán bộ khuyến nông xã thường xuyên bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sâu bệnh trên lúa như châu chấu tre, sâu cuốn lá, vàng lá sinh lý..., hướng dẫn bà con sử dụng thuốc BVTV, bón phân đúng cách.

 

Ông Lò Văn Việt, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cho biết: Đến thời điểm này, bà con nông dân trong huyện đã thu hoạch được hơn 50% diện tích, năng suất ước đạt 53 tạ/ha. Qua theo dõi và kiểm tra thực tế tại đồng ruộng, nông dân đã tập trung sản xuất những giống lúa năng suất, chất lượng tốt, cho giá trị kinh tế cao; sản xuất các giống lúa theo vùng để đảm bảo giống lúa thuần nhất, cho sản phẩm chất lượng cao. Với các tiểu vùng khí hậu khác nhau, sau khi nông dân thu hoạch lúa mùa, huyện chỉ đạo mở rộng diện tích gieo trồng rau màu vụ đông ở các xã Sốp Cộp, Dồm Cang; các xã còn lại, nông dân tập trung làm đất, chuẩn bị giống, tập trung làm thủy lợi để sản xuất lúa xuân đảm bảo đúng tiến độ.

 

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, huyện Sốp Cộp đang chỉ đạo các xã triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2021, tập trung chuẩn bị vật tư nông nghiệp, giải phóng đất gieo mạ đảm bảo khung thời vụ; đồng thời, vận động nông dân đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất và tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Tìm kiếm theo ngày