Sở Tư pháp: Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch

Ngày 08 tháng 06 năm 2018

Trong 6 ngày (từ ngày 5 đến 10/6), Sở Tư pháp đã phối hợp với Trường trung cấp Luật Tây Bắc bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho gần 90 công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, xã, thị trấn thuộc các huyện: Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp và Thành phố.


 

Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã

 

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung như: Tổng quan về hộ tịch và quản lý Nhà nước về hộ tịch; ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch; ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của công dân theo bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền; đăng ký giám hộ, nhận cha, mẹ, con; đăng ký khai sinh, khai tử; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc. Qua đó, giúp cán bộ trực tiếp làm công tác hộ tịch tại cơ sở có thêm kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác hộ tịch tại cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày