Sở Thông tin và Truyền thông: Gặp mặt chúc mừng 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Ngày 14 tháng 06 năm 2018

Ngày 14/6, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức gặp mặt chúc mừng 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).Sở Thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí.


Dự cuộc gặp mặt, có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các cơ quan bưu chính, viễn thông của tỉnh.


Tại cuộc gặp mặt các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam. Những năm qua, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh, làm tốt vai trò phản biện xã hội, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương...


Phát biểu tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận và chúc mừng những kết quả và đóng góp của các cơ quan báo chí đối các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để thu hút độc giả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tốt dư luận tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của tỉnh trên các lĩnh vực...


Tìm kiếm theo ngày