Ra quân tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Ngày 16 tháng 10 năm 2021

Ngày 16/10, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.


9 tháng qua, trong bối cảnh vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện các chỉ tiêu được giao, ngành BHXH và Bưu điện đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ trả lương hưu, trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho trên 34.000 người đầy đủ, kịp thời, an toàn. Chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đến ngày 30/9, số người tham gia BHXH là 87.693 người, bằng 12,88% lực lượng lao động toàn tỉnh, trong đó, BHXH bắt buộc 59.034 người, BHXH tự nguyện 28.659 người. Số người tham gia BHYT 1.111.503 người, bằng 87,69% dân số. Cán bộ BHXH và Bưu điện tỉnh tuyên truyền lưu động chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trên các tuyến đường chính Thành phố.


Ngay sau buổi lễ ra quân, cán bộ BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trên các tuyến đường chính và các chợ trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, BHXH tỉnh còn thành lập các tổ, nhóm mở Hội nghị tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại các tổ, bản.

 


Cán bộ BHXH và Bưu điện tỉnh tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tại chợ Chiềng An.Cán bộ BHXH tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân bản Nè Tở, xã Hua La (Thành phố).

Tìm kiếm theo ngày